• Phớt mặt chà (Group seal, seal groups, floating seals, face seals, dou face seal, dou cone seal.)
  • Tên gọi khác: GALÊ
  • Tên nước ngoài: Group seal, seal groups, floating seals, face seals, dou face seal, dou cone seal.
  • Xuất xứ: TWN
  • Đặt hàng

Sản Phẩm Liên Quan