• Phớt trục trung tâm (center seals, center swivel joint)
  • Tên gọi khác: Phớt bộ chia dầu, phớt trục trung tâm, phớt cổ góp
  • Tên nước ngoài: center seals, center swivel joint
  • Hãng sản xuất: NOK, DZ...
  • Xuất xứ: Nhật Bản, Taiwan
  • Đặt hàng

Sản Phẩm Liên Quan