• Phớt bơm (Pump seals)
  • Tên Gọi: TCN,BABSL
  • Thương Hiệu: NOK,SIMRIT
  • Vật Liệu: NBR, FKM...
  • Áp Suất: 0.3 ~ 2.0 MPa
  • Nhiệt Độ: -20 ~ 250 °C
  • Đặt hàng

mô tả về sp

Sản Phẩm Liên Quan